a
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte adipi. Suspendisse ultrices hendrerit a vitae vel a sodales ac lectus.
Instagram Feed
Follow Us
Buty Ślubne > Regulamin

Regulamin

DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Dzień kalendarzowy – jeden dzień od poniedziałku do niedzieli z uwzględnieniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia.
 5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych.
 6. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.slubnebuty.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 7. Konto – Usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem w której zapisane są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 8. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 9. Sprzedawca – GALA slubnebuty.com.pl GRAŻYNA GAWRYŁOWICZ, Ul Zimowit 51/435-326 Rzeszów, NIP :813-101-94-41, REGON : 005142526.
 10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Właścicielem sklepu internetowego www.slubnebuty.com.pl jest:

GALA
Sklep z Butami
Grażyna Gawryłowicz

Al. Rejtana 53A
35-326 Rzeszów

NIP :813-101-94-41
REGON : 005142526

Zwany dalej sprzedawcą.

2. KONTO

Do założenia konta niezbędne jest wypełnienie formularza kontaktowego z podaniem danych personalnych Klienta zgodnie z formularzem. Do każdego konta zostaje przydzielony indywidualny login oraz hasło. Założenie konta jest dobrowolne i nieobowiązkowe. Konto daje możliwość sprawdzania historii zakupów, skraca czas zakupu przy kolejnej transakcji.

Istnieje możliwość dokonywania zakupów nie posiadając konta (jako gość).

3. SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

Istnieją dwie możliwości złożenia zamówienia w sklepie internetowym:

 • założenie konta z loginem i hasłem
 • złożenie zamówienia bez konieczności zakładania konta.

W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia.

Wypełnienie formularza zamówienia jednoznaczne jest z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży i akceptacją regulaminu sklepu.

Ceny w sklepie www.slubnebuty.com.pl podane są w PLN i zawierają podatek VAT.

Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje podsumowanie zawierające rodzaj i łączną wartość zamówionych produktów, wybrany sposób dostawy i jej koszt. O wszelkich kosztach związanych z zamówieniem Klient informowany jest w trakcie wypełniania formularza zamówienia.

Po przyjęciu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej, który został wpisany przez Klienta do formularza podczas składania zamówienia.

Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.

4. WARUNKI PŁATNOŚCI

Istnieją następujące opcje płatności:

 • Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
 • Przedpłata przelewem bezpośrednim na rachunek bankowy. Wysyłka po uznaniu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 • Przedpłata przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy za pomocą systemu Przelewy24

 

5. TERMIN PŁATNOŚCI

W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu umowa Sprzedaży zostaje zerwana z winy Klienta.

W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem Klient zobowiązany jest do dokonania płatności gotówką w momencie dostarczenia paczki z zamówieniem przez dostawcę.

6. WYSYŁKA ZAMÓWIENIA

W przypadku wyboru płatności za pobraniem wysyłka następuje w ciągu 2-21 dni roboczych. W przypadku wyboru płatności przelewem lub kartą płatniczą wysyłka następuje w ciągu 2-21 dni po uznaniu wpłaty na rachunek bankowy.

7. DOSTAWA ZAMÓWIENIA

Istnieją następujące opcje dostawy:

 • Dostawa kurierem
 • Dostawa “Paczką w Ruchu”
 • Odbiór osobisty

Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wg cennika poczty polskiej lub firmy kurierskiej.

Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i widoczne w trakcie składania Zamówienia.

Termin dostawy produktu do Klienta na terenie kraju to 2 dni robocze. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego terminu w uzasadnionych przypadkach.

Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem uniemożliwi przyjęcie reklamacji i zwrot towaru przez Klienta.

8. REKLAMACJE I ZWROTY

Wszelkie reklamacje należy składać pocztą elektroniczną na adres sklep@slubnebuty.com.pl

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

Uwaga. Podstawą do przyjęcia reklamacji jest:

 • Posiadanie paragonu
 • Przesłanie wiadomości e-mail na adres sklep@slubnebuty.com.pl z uzasadnieniem reklamacji i zdjęciami przedstawiającymi ewentualne uszkodzenia lub towaru.

Wszelkie zwroty towaru należy dokonać pocztą polską na adres:

GALA
Sklep z Butami
Grażyna Gawryłowicz
CH Respan stoisko 280
ul Rejtana 53a
35-326 Rzeszów

Zwrotu towaru można dokonać po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Sprzedawcę. Zwracany towar należy odpowiednio zapakować, zabezpieczyć i odesłać wraz z paragonem.

Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

Dla umów sprzedaży podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przesyłki odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać pocztą elektroniczną na adres sklep@slubnebuty.com.pl podając numer zamówienia i towar, od którego zakupu chce odstąpić.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy). Zwrot płatności powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na numer konta wskazany przez Klienta. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu.

Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zakupu, zwrócić produkt Sprzedawcy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.